Διαφημιστικη Εταιρεια Δράμα
Ψηφιακή εκτύπωση σε αυτοκόλλητο με πλαστικοποίηση.
Εξωτερική χρήση
Διάσταση: 0,80x7m
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ


Γουντσίδης: 1-10