Διαφημιστικη Εταιρεια Δράμα
Ηλεκτρόραμα
Φυλλάδιο Τρίπτυχο Α4
Εκτύπωση offset / 4χρωμία
Διάσταση κλειστό: 21x9,3cm
Διάσταση ανοικτό: 21x28cm
Χαρτί: velvet 135gr
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΥΠΤΥΧΑ 1 2 3 4


Ηλεκτρόραμα: 1-10