Διαφημιστικη Εταιρεια Δράμα
Συνεταιρισμός βιοκαλλιεργητών με έδρα την Δράμα. Οι κύριοι στόχοι του συνεταιρισμού
είναι η εγκατάσταση, η παραγωγή, η τυποποίηση και η διάθεση της παραγωγής των Blueberries.

- Επιστολόχαρτο
- Φάκελος
- Κάρτα διπλής όψης
ΚΑΡΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
WEBSITES
ΠΟΛΥΠΤΥΧΑ 1 2 3
FLYERS 1 2 3
BANNERS 1 2 3


Blueberries: 1-10