Διαφημιστικη Εταιρεια Δράμα
Blueberry
Φυλλάδιο Τρίπτυχο
Εκτύπωση offset / 4χρωμία
Διάσταση κλειστό: 25,5x16cm
Διάσταση ανοικτό: 25,5x48cm
Χαρτί: velvet 150gr
ΚΑΡΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
WEBSITES
ΠΟΛΥΠΤΥΧΑ 1 2 3
FLYERS 1 2 3
BANNERS 1 2 3


Blueberries: 1-10