Διαφημιστικη Εταιρεια Δράμα
Αφίσα με τίτλο: Θεματικά Εργαστήρια
Αφίσα 4χρωμη
Χαρτί 150gr
Διάσταση 35x50cm
ΑΦΙΣΕΣ 1 2 3
ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΑ 1 2 3 4


Επιμελητήριο Δράμας: 1-10